Bortskaffelse af PCB-holdigt affald hos Junkbusters

Reglerne

Regler om bortskaffelse af termovinduer og døre med PCB i fugen

Oftest kan døre og termovinduer bortskaffes som blandet affald, da vinduer og døre ofte består af træ, glas og fuger. Hvad mange ikke ved er, at der kan forekomme PCB i fugeproduktet. Det betyder, at det går under kategorien, farligt affald, og bortskaffes som deponi, da det ikke kan genanvendes.

Der er mange byggematerialer, der er produceret i 1955-1980, som indeholder det kemiske stof PCB. PCB blev forbudt at anvende i byggematerialer i Danmark i 1977.

Er du i tvivl

Er du i tvivl?

PCB-holdige materialer behandles og bortskaffes efter miljølovens særlige anvisninger. Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til arbejdstilsynet, BST, eller en anden professionel rådgiver, for at få råd om hvilke forholdsregler der bør tages, samt hvilke tilladelser der skal indhentes i forbindelse med miljøbeskyttelsesloven. Du kan desuden få ingeniørvirksomheder til at teste, hvorvidt fugen indeholder PCB, inden du går i gang med arbejdet.