Lær mere om vores forskellige typer containere hos Junkbusters

Hvilken container skal man bruge, til hvilken type affald? 

Vi tilbyder mange forskellige muligheder til bortskaffelse af affald. Den mest kendte er, containeren, som findes i et utal af størrelser. Størrelsen på containeren afhænger af hvilken type affaldsfraktion du har, og hvor stor en mængde affald du skal af med. De 3 mest efterspurte containertyper er 12 kubik åben container, 16 kubik lukket container og 30 kubik åben container.

12 kubik

12 kubik åben container

Denne container anvendes af byggefirmaer, private mfl. Den anvendes ofte til tungt byggeaffald såsom beton, mursten, brokker, jord og grus. Disse fraktioner vejer oftest mellem 1,3 -1,7 ton pr kubikmeter. Dog skal man ved disse typer affald være opmærksom på, at containeren kun fyldes halvt op, da containeren ellers vil blive for tung (max 10 ton). Ellers kan lastbilen ikke trække den op ved tømning eller hjemtagelse. En 12 kubik container kan også anvendes til andre typer affald f.eks. storskrald, inventar, træ, jern, metal og haveaffald.

16 kubik

16 kubik lukket container

Denne container kan anvendes på byggepladser, private hjem, boligselskaber, andelsforeninger mfl. Denne container giver dig mulighed for at aflåse containeren, så andre ikke kan smide sit affald i din container. Dog skal kunder der lejer denne type container selv stå for anskaffelse af kæder og hængelåse, hvis de ønsker containeren aflåst. Denne type container kan benyttes til både tungt og let affald.

27-20 kubik

30 kubik åben container

Dette er vores største container, den anvendes derfor kun ved større mængder affald. Denne container egner sig ikke til tunge materialer, da den bliver for tung. Containeren er nemlig ikke bygget til denne type affald. Den har meget høje sider, men den kan åbnes i enden, så der er mulighed for at du lettere kan kaste affaldet i containeren.

Hvad har alle vores containere til fælles? 

  • At de max må veje op til 10 ton inklusiv affald
  • At de alle kan åbnes i enden, så der er mulighed for at gå eller køre affaldet ind i containeren
  • At man ikke må komme nogen former for elektronik eller kemisk affald så som maling, husholdnings produkter, køleskabe, komfurer og computere. Så skal det i hvert tilfælde udelukkende være elektronik den fyldes med
  • Der er faste priser på levering, tømning eller hjemtagelse samt dagsleje
  • Ved alle affaldsfraktioner betales der for minimum et ton og der efter pr. kg

Skal Junkbusters hjælpe dig med en affaldscontainer? Læs mere her.