Læs mere om hvad Junkbusters definerer som storskrald

Hvad er det

Hvad er storskrald?

Storskrald er blot en massebetegnelse for forskellige fraktioner, hvorfor det kan variere bredt. Som udgangspunkt er der som regel tale om indbo. Det kan være alt lige fra møbler, pap, elektronik, samt jern, metal og meget mere.

Dog er byggeaffald, haveaffald, sanitet og trykimprægneret træ ikke i denne kategori, omend vi stadig håndterer disse typer af affald. Ligeledes gælder det for dagrenovation, som indeholder madaffald.

For at håndtere storskrald på den mest miljørigtige måde har miljøstyrelsen lavet en lovgivning, der skal hjælpe private og erhverv med at håndtere deres affald korrekt. Dette skal dermed gøre samfundet opmærksom på, at det er vigtigt at sortere sit affald.

Mange mennesker har ikke kendskab til, hvad affald kan gøre ved vores klode, hvis ikke det sorteres korrekt. Størstedelen af affaldet kan rent faktisk genanvendes. Der er desuden stor økonomisk gevinst i at sortere sit affald, da det bliver nemmere at genanvende og derved billigere at bortskaffe.

Genanvendelse

Genanvendelse af affald

Langt det meste af det affald som vi bare smider ud, kan rent faktisk genbruges. Benytter du dig af Junkbusters services, sørger vi for at dit storskrald bliver sorteret, samt at jern og metal bliver genbrugt.

Pap og papir bliver genbrugt til nye produkter på papirfabrikker og andet brændbart materiale bliver kørt til forbrændingsanlæg, hvorfra der genereres fjernvarme og elektricitet, som vi bruger i dagligdagen.

Sådan kommer du af med dit affald

Måderne, man kan bortskaffe sit affald på, er mange. Både privat og erhverv kan aflevere deres affald på kommunale genbrugspladser, dog skal erhvervsdrivende betale en årlig afgift til det offentlige for at benytte disse genbrugspladser.

I nogle boligforeninger har man en container eller et affaldsrum, som beboerne kan benytte. Erhverv er ikke dækket af nogle kommunale affaldshåndteringsløsninger og skal benytte godkendte og anerkendte affaldstransportører til at komme og afhente deres affald på ad hoc basis. Den endelige løsning som folk vælger at benytte i forbindelse med affaldshåndtering varierer bredt, alt afhængigt af den enkeltes behov.