Tillæg og gebyrer

Her kan du læse om de forskellige tillæg og gebyrer der findes i branchen.

Generelt:
Olie- og energitillæg er en måde hvorpå, at vi kan undgå at regulere samhandelsaftaler hver måned. Prisen på diesel, gas, el og andre drivmidler bevæger sig op og ned på dagligt basis og endvidere ændrer prisen på energi sig ligeledes konstant og påvirker vores omkostningsniveau til både administration og drift af vognpark. Så i stedet for, at ændre samtlige priser i vores samhandelsaftaler hver måned, så regulerer vi vores olietillæg i takt med at prisen på drivmidler går op og ned.
Det betyder at vi hverken tjener mere eller mindre, når dette tillæg ændrer sig. Olie- og energitillægget reguleres som minimum hver måned.

Olietillæg på transport ydelser:
Olie- og energitillægget vil kun være gældende for de egentlige transportydelser og pålægges ikke omkostningen ved behandling af affald og derved heller ikke de faste priser på Junkbags og Affaldstaxa, hvor affaldet er inkluderet i prisen.
Olie- og energitillægget reguleres med 0,25% hver gang at olieprisindekset ændres med 1%, da omkostningen på diesel, cirka tilsvarer 1/4 af omkostningen ved at drive en lastbil.

Olietillæg ved sættevognskørsel på akkordpriser:
Bemærk at ved kørsel med jord og levering materialer (grus, sand, sten), hvor der aftales faste ton/m³ priser indeholdene både kørsel og jord/materiale. Her tilkommer olietillæg oven i denne pris.
Dette olietillæg reguleres med 0,125% hver gang olieprisindekset ændres med 1%, da omkostningen på diesel, cirka tilsvarer 1/8 af omkostningen af på den samlede ydelse.

Det er lovpligtigt for affaldsvirksomheder (indsamlere og transportører) at melde alt affald som afhentes, til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). En opgave som bliver fortsat mere omfattende og som følge heraf har vi indført et gebyr på DKK 69 pr faktura for denne lovpligtige affaldsrapportering. Dette dækker både for den egentlige afrapportering til Affaldsdatasystemet, samt at vi løbende skal holde os ajour med skærpelser og regelændringer fra Miljøstyrelsen samt kommuner.

Staten har pålagt en afgift på alle jomfruelige materaler som udvindes fra grusgrave, sø og hav. I 2023 er denne afgift 3,34 kr./ton ex moms. Dette tilkommer pr. ton (eller kubik omregnet til ton) på den endelige faktura når den præcise mængde er kendt.