Har du erhvervsaffald fra butik, kontor, restaurant eller industri?

Vi tilbyder også løsninger til det løbende affald fra alle erhverv i hele landet. Både rullecontainere og vip-containere med faste tømninger efter netop jeres behov.

Erhvervsaffald – Hvilken løsning skal jeg vælge?

Mini containere, vip-containere? Faste tømninger eller efter behov? Og hvilke affaldstyper skal jeg sortere i?

Hos Junkbusters tilbyder vi mange forskellige løsninger til både restaurationer, kontorer, butikker og produktionsindustrien. Hvis du ringer til vores kundeservice vil vi kunne hjælpe dig at først at få afdækket dine behov.
I hele landet kan vi afhente rullecontainere og vip-containere enten på fastlagte tømningsdage eller på ad hoc basis. Hos Junkbusters hjælper vi dig med glæde af med dit erhvervs- og industriaffald.

Junkbusters er kendetegnet ved faste lave priser og høj service. Vi ser effektivitet som alfa og omega, uanset om det drejer sig om et løbende behov, en fraflytning hvor vi skal tømme butikken eller noget helt tredje. Vi garanterer dig at affaldet behandles på bedst mulige måde og du kan via dit login få en statistik over hvad som er bortskaffet fra dine forskellige lokationer.

Fra 1. januar 2023 kommer der skærpede krav til sortering fra erhverv. Det betyder at der skal sorteres i 10 fraktioner, ligesom der skal fra private husholdninger. Se link til Miljøstyrelsens sorteringsvejledning.

 • Restaffald / Småt brændbart 
  Det daglige affald såsom servietter, plastkrus, klude mm.
 • Pap 
  Ren og tør pap
 • Papir
  Rent og tørt papir, aviser (ikke pap og servietter)
 • Glas
  Klar og farvet glas fra fx flasker og glasbeholdere
 • Madaffald
  Mad og andet organisk materiale

 • Plast 
  Alle typer af hård og blød plast (ofte indsamles blød og hård separat)
 • Mad og drikke kartoner
  Fx. mælke og yoghurtkartoner (kan i visse områder indsamles med plast)
 • Metal 
  Alle typer af metaller
 • Tekstiler
  Fx. jeans, trøjer, håndklæder
 • Farligt affald
  fx lyskilder, maling og olierester

Link: Miljøstyrelsens sorteringsvejledning erhvervsaffald

Nem og hurtig afhentning

Skal du bare ha ryddet op?

Skal du af med storskrald, så har vi også en løsning for det! Ved bestilling af vores affaldstaxa, så sender vi to mænd, som klarer det hele for dig. Vi vil tage os af erhvervsaffaldet og sortere det alt efter, hvad der er genanvendeligt. Kan det blive nemmere?

Vi tager os af det fysisk hårde arbejde og sørger altid for, at der er fejet pænt efter os. Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud på den opgave, du står med. Vi kan håndtere næsten alle former for erhvervsaffald og vi kan også håndtere fortroligt affald, som skal makuleres.

Re_source bags

Smart løsning til sortering når pladsen er trang i restauration eller detailhandlen.

Vores pilotprojekt kaldet “Re_source bags” er skræddersyet specifikt til restauranter, detailhandlen og events i København.

Kæmper I med at genanvende mere af jeres affald og følge de strengere regler, der nu er indført på området for sortering af pap, plastik, metal, glas osv. Så har vi også den rigtige løsning til dig.

Med vores Re_source poser giver vi dig en nem løsning til at håndtere og genanvende mere af dit affald og dermed følge de nyligt indførte regler.

Hvordan sorterer jeg erhvervsaffaldet?

Ligesom der er regler for, hvordan man sorterer i det private og hvordan virksomheder skal sortere deres byggeaffald, er der ligeledes regler omkring, hvordan man skal kildesortere erhvervsaffald og industriaffald. Som eksempel har de fleste en skraldespand stående ved deres arbejdsstation, hvor alt restaffald til forbrænding skal i. Heri må du ikke længere smide papiraffald, da papiret kan genanvendes. I Affaldsregulativet kan man læse, at alt genanvendeligt erhvervsaffald skal sorteres fra, så det ikke ryger til forbrændingen.

Dette gøres for at få virksomheder til at optræde mere miljøansvarlige og for at få genanvendt det, der kan genanvendes. Hvis virksomheder sørger for at sortere deres kontoraffald, kan affaldsvirksomhederne i langt større omfang genanvende materialerne, hvilket er godt for både miljøet og firmaets pengepung. Derfor anbefaler vi, at der opstilles beholdere på kontoret til diverse typer kontoraffald. De mest typiske er restaffald/småt brændbart, papir, pap og plast.

Tænk på miljøet, det gør vi!