Download center

Her kan du downloade sorteringsguides, sorteringsskilte til containerne på byggepladsen, piktogrammer og andre dokumenter som du kunne få behov for som kunde eller samhandelspartner.

Hvis du ikke kan finde hvad du har behov for nedenstående, så ring til vores kundeservice på 70 70 24 20 – Så skal vi nok finde det for dig.

Her finder du vores komplette sorteringsguides for de forskellige prissætninger og koncepter. Vi har forsøgt at gøre det gennemskueligt, men affaldsmarkedet er kompleks og styret af regulativer fra Miljøstyrelsen, som ændrer krav og lovgivning løbende. Der er derfor vigtigt at du altid henter en opdateret sorteringsguide her fra websiden.

Junkbag fastpris_ Link
Hvis du har fastpris på afhentning af Junkbags ser du her hvad du må putte i dine Junkbags. Som udgangspunkt skal affald altid kildesorteres hvis det er muligt, så det afhentes i rene affaldsfraktioner.

Container og Junkbag (efter vægt) sorteringsguide_ Link
Denne sorteringsguide viser hvad de forskellige affaldsfraktioner må indeholde specifikt. Den gælder både for container og ligeledes Junkbags, hvis du afregnes separat for kørsel og indhold i din Junkbag.
Du kan længere nede på denne side finde affaldsskilte med de enkelte affaldstyper som du kan udskrive og laminere.

Erhvervsaffald (kontor, industri og retail mm) sorteringsguide_ Link
Fra d. 1. januar 2023 er det blevet lovpligtigt for virksomheder i Danmark at sortere i 10 fraktioner, ligesom det kræves fra private husholdninger. Du kan længere nede på denne side finde affaldsskilte med de enkelte affaldstyper som du kan udskrive og laminere.

Vi har lavet et sorteringsskilt til hver af de oftest benyttede affaldstyper på byggepladserne, som du finder nedenstående. Skiltene er designet i A4 størrelse og er i PDF format. Bemærk at der kan forekommer ændringer i sorteringsvejledninger, hvorfor det er vigtigt at du altid henter den nyeste fil her fra vores webside, istedet for at gemme den lokalt hos dig.

Tunge affaldsfraktioner (Dansk | Dansk-Engelsk):

Lette affaldsfraktioner (Dansk | Dansk-Engelsk):

Fra d. 1. januar 2023 er det blevet lovpligtigt for virksomheder i Danmark at sortere i 10 fraktioner og til hver enkel af disse kan du nedenstående downloade et sorteringsskilt/sorteringsguide i A4 størrelse, lige klar til at blive udskrevet og lamineret.

Vær opmærksom på at visse affaldstyper kan afhentes samlet i en beholder, som fx. hård plast, blød plast og drikkekartoner. Disse kan hentes i én beholder. Men tal med vores kundeservice om de forskellige muligheder.

Affaldstyper:

Dokument med alle sorteringsguider

Inden affald kan transporteres skal det anmeldes til kommunen, som ofte også anviser hvor affaldet skal hen. For at anmelde dit affald til kommune, så skal vi bruge en række informationer fra dig. Her kan du downloade et skema som skal udfyldes og indsendes til os på affald@junkbusters.dk.

Skema til download_ Anmeldelse af affald

For at placere en container, skurvogn eller andet materiel på offentlig vej, så skal kommunen give tilladelse til dette. Denne tilladelse kan Junkbusters ansøge om for dig, men for at vi kan gøre dette skal vi bruge nedenstående oplysninger. Prisen for at ansøge kan variere fra område til område, spørg derfor vores kundeservice om dette.

Her kan du downloade et skema med de informationer som vi skal bruge for at ansøge for dig_ Skema til råden over vej