Hvilken løsning skal jeg vælge?

 

Hvis du har farligt affald liggende, så er der visse forhold, du skal være opmærksom på. Med vores container-løsning kan vi ofte hente sundhedsskadeligt materiale, dog er det ikke alle typer affald, vi kan afhente.

Vi henter ikke: maling, skadelige kemikalier, opløsningsmidler, motorolier, benzin, autobatterier, råt kød og fisk eller biologisk affald. Det er derudover ikke muligt for os at afhente farligt affald i vores Affaldstaxa, da vi ikke har den nødvendige licens eller den rette forsikring.

Farligt affald kan være mange forskellige ting og skal behandles forskelligt og med forsigtighed. Ring gerne til vores kundeservice, hvis du har spørgsmål.

Her er et lille udsnit af hvilke affaldstyper som er farlige:

Farligt affald

 • Asbest
 • Maling
 • Batterier
 • Blyholdigt maling
 • Spraydåser med restindhold
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
 • Gasser

Ikke farligt affald

 • Blandet affald
 • Helt indtørret maling i små mængder til forbrænding
 • Deponeringsegnet affald
 • Slagger
 • Som udgangspunkt alt andet affald, som ikke er sundhedsskadeligt
Sortering

Sortering af farligt affald

Når vi skal hente farligt affald, er det vigtigt, at du sorterer det og ikke blander det med andet affald. Det kan blive en dyr fornøjelse for dig og det kan også resultere i sundhedsskadelige arbejdsforhold for vores ansatte.

Giftige materialer, såsom asbest, kræver udstyr for at sikre, at vores ansatte ikke bliver syge på længere sigt. Du kan læse mere om affaldssortering øverst på siden, så du ved, hvordan du skal sortere dit farlige affald.

Hvad er det?

Hvad betegnes som farligt affald?

Farligt affald er som hovedregel affald, der har sundhedsskadelige og farlige egenskaber. Det indeholder kemikalier og giftige stoffer, der kan være sundhedsskadelige for mennesker samt skadeligt for miljøet.

Mange rengøringsmidler er også markeret med faresymboler. Hvis et produkt er markeret med faresymboler, så kan det altid kategoriseres som farligt affald. Sundhedsskadeligt affald skal derfor behandles med omhu, så mennesker og natur tager mindst muligt skade. Du kan betegne affaldet som farligt, hvis:

 • Det er giftigt, og kan give kløe og udslæt
 • Det er brandfarligt og/eller der er fare for, at det kan eksplodere
 • Det er skadeligt for vores miljø og natur
Kontakt os

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om dit affald kan betegnes som farligt, da det er bedre at være på den sikre side! Giv os et kald på telefon 7070 2420 eller send os en mail på info@junkbusters.dk.

Tager du dine forholdsregler, så slipper du for at udsætte dig selv og vores personale for sundhedsskadeligt affald. Det kan også have stor betydning for dine omkostninger, hvis du har blandet andet affald med farligt affald.