Bortskaffelse af byggeaffald i København

Hvis du er i gang med et større byggeprojekt, kan det være svært at komme af med dit byggeaffald i København. I hele Storkøbenhavn tilbyder vi at komme og afhente dit byggeaffald i en af vores smarte bigbags. Vi når frem, uanset hvor du har brug for vores hjælp til at fjerne byggeaffald i København. Smalle gader, stejle trapper – intet problem, det skal vi nok klare!

Byggeaffald er ikke en affaldstype i sig selv, men nærmere en længere række af affaldstyper. Nedenstående er et udsnit af hvad det kan være.

Typer af byggeaffald

 • Blandet bygningsaffald til sortering
 • Blandede brokker (beton, tegl eller asfalt)
 • Beton
 • Tegl/Mursten
 • Gasbeton og letbeton
 • Isolering
 • Træ
 • Trykimprægneret træ
 • Asbestholdigt byggeaffald (farligt affald)

Hvad er IKKE byggeaffald

 • Dagrenovation / Restaffald
 • Biologisk affald
 • Elektronik
 • Storskrald
 • Medicinsk affald

 

Se hele vores sorteringsguide her>

Miljø

Vi tænker på Københavns miljø

I Danmark er vi gode til at genanvende store mængder byggeaffald. Sorteret og uforurenet byggeaffald kan nemlig bruges i nye byggeprojekter eller bruges til at producere nye materialer. Der er dog nogle materialer der kan være skadelige for miljøet. Derfor garanterer vi, at byggeaffaldet bliver fjernet på den bedst mulige måde, så vi skåner miljøet.

En af de giftige materialer kan blandt andet være PBC-holdigt byggeaffald. Mellem 1950 og 1977 blev der brugt PBC i en lang række byggematerialer og derfor findes det stadig i mange danske hjem. Stoffet PBC er ikke akut helbredsskadeligt, men hvis man udsættes for det i længere tid, kan det skade både hud og forplantningsevnen. Stoffet kan også være kræftfremkaldende. Vi sikrer, at det bliver fjernet på en ordentlig måde, så hverken du eller nærmiljøet bliver udsat for giftigt byggeaffald i København.

Container

Lej en container til større projekter

Hvis du er i gang med det helt store byggeprojekt, så tilbyder vi udlejning af container til byggeaffald i København. Prisen for leje af container afhænger af det du skal have afhentet og afregnes pr. ton. Udover København, tilbyder vi også vores container service i resten af landet.