Hvilken løsning skal jeg vælge?

Du kan både anvende vores containere eller vores Junkbags, hvis du skal af med asbestaffald. Dog kan det variere fra kommune til kommune, hvordan affaldet skal transporteres. Det er f.eks. ikke lovligt i nogle kommuner at transportere det i bigbags, mens det i andre kommuner er tilladt, eksempelvis må du kun benytte containere i Storkøbenhavn.

Hvad må der være i asbest

  • Asbestholdigt isolering
  • Eternitplader
  • Andet asbestholdigt materiale
  • HUSK: Asbest skal anvises af kommunen til en modtagestation

Hvad må der IKKE være i asbest

  • Alt andet affald!

 

Se hele vores sorteringsguide her>

Reglerne

Regler for bortskaffelse af asbest

Hvis du skulle ligge inde med eternitplader, der indeholder asbest, så kan vi stå for en sikker afhentning og bortskaffelse.

Selve metoden for afhentning og bortskaffelse af asbest kan variere fra kommune til kommune. Du skal altid huske selv at anmelde dit eternit til kommunen – uanset om det er asbestholdigt eller ej, ellers kan vi ikke foretage en bortskaffelse af asbestaffaldet. Denne kommuneanmeldelse bruger vi til at søge om bortskaffelse på anviste affaldsstationer.

Hvad er det?

Hvad er asbest?

Asbestholdige materialer blev før i tiden hyppigt brugt i danske byggerier, fordi asbest har en god varmeisolering og ildfasthed. Det var meget udbredt i 1960’erne samt 1970’erne, derfor vil asbest oftest være at finde i bygninger fra denne periode. Det er udvundet af naturlige mineraler, men da det gik op for myndighederne, at det var skadeligt at arbejde med materialet, blev det i starten af 1980´erne forbudt at producere eternittagplader med asbest.

Asbeststøv har sundhedsskadelige bivirkninger. Det sætter sig i lungerne og kan ikke komme ud igen, hvilket kan føre til lunge- og lungehindekræft. Derfor er det vigtigt, at man tager visse forholdsregler ved bortskaffelse af asbestaffald.

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål omkring bortskaffelse af asbest, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 70702420 eller e-mail info@junkbusters.dk. Vi garanterer dig, at vi bortskaffer asbest på en så sikker og miljørigtig måde, som det kan lade sig gøre.